polski english

Iskra dla serca

Iskra dla serca

„Iskra dla serca” jest akcją edukacyjno-promocyjną, której podstawowym zadaniem jest zwiększyć świadomość społeczną w kwestii udzielania pierwszej pomocy,ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania

Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED).

Projekt „Iskra dla serca” jest przeprowadzany w ścisłej współpracy z inicjatywą „Ratuj z sercem – mapa AED”, której organizatorzy od lat tworzą i udoskonalają internetową mapę zawierającą lokalizacje ponad 500 AED z całej Polski. Mapa oraz inne ważne informacje dotyczące naszego partnera znajdują się na jego oficjalnej stronie internetowej: www.ratujzsercem.pl.

Projekt opiera się na trzech celach: edukacji (szkolenia BLS/AED), popularyzacji wiedzy o AED oraz poprawieniu oznakowania urządzeń już dostępnych na terenie śląskich miast.

 

Katarzyna Werle

Koordynator Lokalny projektu "Iskra dla Serca" - Katowice

Tel: 662053292 |  E-mail: katarzyna.werle@gmail.com

Ewelina Bochenek

Koordynator Lokalny projektu "Iskra dla Serca" - Zabrze

Tel: 508295578 |  E-mail: bochenek.ewelina@gmail.com

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl