polski english

Kwalifikacja krok po kroku

Warunkiem wyjazdu na wymianę jest spełnienie tzw. Exchange Conditions (EC) kraju. Są to wymagania jakie stawia konkretne państwo przed przyjeżdżającymi studentami. 

Pamiętaj! Zanim zdecydujesz się na aplikację do danego kraju sprawdź czy spełniasz wszystkie EC!! W przeciwnym razie zostaniesz nieprzyjęty na wymianę już po zakwalifikowaniu się, czyli będziesz zmuszony do rezygnacji i nie będziesz mógł wyjechać nigdzie indziej do końca roku!

Pamiętaj także o sprawdzeniu bazy projektów (czy istnieja takie których warunki spełniasz)!

Informacje o EC dostępnych krajów znajdują się pod poniższym adresem: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditions

Baza dostępnych projektów: http://exchange.ifmsa.org/exchange/score/explore/projects


WAŻNE! 

Nie możesz starać się równocześnie o wyjazd w ramach SCORE i SCOPE! Złożenie dokumentów aplikacyjnych na obydwa Programy jest równoznaczne z wykluczeniem z procesu kwalifikacyjnego!

 


Proces kwalifikacji:

 1. Musisz być członkiem IFMSA-Poland, a więc:
  ⇒ złożyłeś deklarację członkowską
  ⇒ opłaciłeś składkę członkowską na rok akademicki  2017/18 
  ⇒ jesteś zarejestrowany na stronie internetowej Oddział
 2. Musisz posiadać minimalnie 30 puktów za działalność w IFMSA-Poland.
 3. Wybór maksymalnie 3 krajów - upewnij się, że spełniasz wszystkie EC i istnieja projekt których wymagania spełniasz! 

  Ważne! Aplikuj tylko i wyłącznie do krajów, do których chcesz wyjechać. Jeżeli jesteś zainteresowany wymianą tylko w jednym, konkretnym państwie po prostu zostaw pozostałe pola w kwestionariuszu puste. Proszę, aby Twoja decyzja była przemyślana! Pamiętaj, że koszt transportu pokrywasz we własnym zakresie, dlatego już teraz warto się zorientować czy możesz sobie pozwolić np. na bilety lotnicze. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnej rezygnacji! 

   
 4. Zebranie dokumentów i dostarczenie całości w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2017 do teczek IFMSA w Katowicach (portiernia koło szatni głównej) lub Zabrzu (DS5 w Zabrzu).  
 5. Wymagane dokumenty:

  poprawnie wypełniony Kwestionariusz Aplikanta SCORE (do pobrania poniżej)
  • kolejność krajów zgodna z naszymi preferencjami
  • jeżeli w danym państwie działa więcej niż jedno NMO wpisanie poprawnej nazwy (np. do Brazylii możemy aplikować na IFMSA lub DENEM)
  • jeżeli na liście kontraktów przy kraju widnieją konkretne miesiące, w których studenci są przyjmowani na wymianę wpisanie preferowanego przez nas miesiąca
  • jeżeli wymiana jest unilateralna (UNI) również musisz zaznaczyć to przy nazwie kraju! - W TYM ROKU BRAK KONTRAKTÓW UNILATERALNYCH
  (więcej informacji na temat wymiany unilaterlanej znajdziesz w Regulaminie SCORE)
  • praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła
  • podpisanie kwestionariusza
 1. ⇒ kserokopia Certyfikatu Językowego (FCE, CAE, etc. lub otrzymanego podczas egzaminu językowego organizowanego przez Oddział Śląsk IFMSA-Poland oraz Studium Języków Obcych SUM)

  Uwaga! We wszystkich krajach wymagana jest znajomość języka angielskiego. 
  ⇒ potwierdzenie średniej arytmetycznej ocen z ubiegłego roku przez Dziekanat (osobno bądź w odpowiedniej rubryce Kwestionariusza Aplikanta)
  ⇒ kserokopie prac naukowych wymienionych w kwestionariuszu (ksero abstraktu). LIczba punktów za działalość naukową może staowić maksymalnie 25% punktów uzyskanych przez aplikującego za działalność w IFMSA-Poland! Raz załączone prace nie mogą być wykożystwane ponownie.
 2. Po złożeniu dokumentów w teczce proszę o przesłanie maila z informacją, gdzie zostawiliście papiery na adres lore@slask.ifmsa.pl
   
 3. Wypełnienie formularza elektronicznego SCORE na stronie slask.ifmsa.pl odo dnia 17 listopada 2017 (formularz dostępny od 15 listopada)
   
 4. Komisja Kwalifikacyjna podlicza punkty i tworzy listę studentów ubiegających się o wymianę SCORE, która zostaje wysłana do NORE.
  Taryfikator punktowy możesz znaleźć w Regulaminie SCORE dostępnym w odpowiedniej zakładce. 

  Punkty naliczane są za:
  • działaność w IFMSA-Poland
  • aktywność naukową
  • średnią arytmetyczną z ocen z ubiegłego roku

  Pamiętaj, że punkty za działaność w IFMSA-Poland są kasowane po każdym wyjeździe.
  Aktualny taryfikator punktowy znajduje się w Kryteriach rozliczania działalności IFMSA-Poland do pobrania poniżej.

   
 5. Ogłoszenie list zakwalifikowanych na wyjazd nastąpi 26 listopada 2016 roku.
   

Przed złożeniem aplikacji proszę wszystkich o zaznajomienie się z aktualnym Regulaminem SCORE oraz z zakładką Opłaty. Pomoże Wam to uniknąć ewentualnych niedomówień i nieporozumień. 


Kwalifikacja łączona

Istnieje możliwość wyjazdu maksymalnie 3 osób do tego samego kraju. 
W kwalifikacji bierze się pod uwagę liczbę punktów studneta, który posiada ich najmniej (punkty wszystkich osób są zrównywane do tej samej wartości).
Więcej na temat kwalifikacji łączonej znajdziesz w punkcie 3.8. Regulaminu SCORE, w razie wątpliwości i pytań kontaktuj się z LORE.


*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl