polski english

Lekcja Kontra Infekcja

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO higiena rąk jest podstawowym środkiem ograniczającym rozprzestrzenianie się zakażeń. Brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem nie tylko w sektorze opieki zdrowotnej. Mycie rąk wodą i mydłem to prosta czynność, a stanowi podstawowy środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się  antybiotykooporności. Poważnego i wciąż wzrastającego zagrożenia zdrowia publicznego w Europie oraz naturalnej konsekwencji stosowania antybiotyków. Według danych Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) w wielu krajach wskaźniki oporności na antybiotyki wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ubiegłych pięciu lat.

 

Lekcja Kontra Infekcja to projekt edukacyjny Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Naszym celem jest edukacja w zakresie higieny rąk oraz przybliżenie tematyki związanej z antybiotykoopornością i szczepieniami ochronnym.

 

Maria Sójka

Współkoordynator Lokalny projektu "Lekcja Kontra Infekcja" - Katowice

Tel: +48 782589286  |  E-mail: sojka.mm@gmail.com

 

WAKAT

Współkoordynator Lokalny projektu "Lekcja Kontra Infekcja" - Zabrze

Tel:   |  E-mail:

Anna Łomańska

Anna Łomańska

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl