polski english

O programie

Program Stały ds. Wymiany Naukowej
(Standing Committee on Research Exchange)
 
 
Informacje ogólne na temat SCORE:
 
Program międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny
pracę przy projekcie naukowym na zagranicznej uczelni. Głównym założeniem programu
jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania umiejętności prowadzenia badań
naukowych. Praca badawcza odbywa się pod okiem tutora, który sprawuje opiekę nad
studentem. Daje to szansę poznania oraz skorzystania z doświadczeń, rozwiązań
i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Umożliwia także
indywidualne podejście do każdego z uczestników wymiany i poszerzanie jego
zainteresowań.
 
Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone
są przy tym na trzy główne grupy: projekty z zakresu basic science, a także projekty
kliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej.
Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie i najczęściej odbywa się podczas miesięcy
wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień).
 
Na zakończenie projektu student może być proszony o przygotowanie plakatu, artykułu
bądź innej formy prezentacji wyników swojej pracy.
W czasie wolnym uczestnicy wymiany SCORE mają także niepowtarzalną okazję poznania
nowych ludzi i kultur, biorąc udział w licznych atrakcjach i wycieczkach organizowanych
przez studentów goszczących.
 
Kto może wyjechać w ramach SCORE?
 
Studenci ze WSZYSTKICH KIERUNKÓW Uczelni Medycznych!
Studenci po KAŻDYM roku studiów!
 
   
Na wymianę SCORE może wyjechać każdy członek IFMSA-Poland, zainteresowany
pogłębieniem swojej wiedzy związanej z prowadzeniem badań naukowych w klinikach na
całym świecie. Na wymianę naukową mogą wyjechać studenci ze wszystkich kierunków
naszego Uniwersytetu Medycznego. W przypadku studentów spoza kierunku lekarskiego,
wybrany projekt musi uwzględnić możliwość odbycia wymiany naukowej przez studenta
z innego kierunku niż lekarski.   
 
I NAJWAŻNIEJSZE: Szansę na wyjazd mają także studenci I ROKU!!!
 
    
Osoby spoza kierunku lekarskiego, zanim złożą aplikację do danego kraju proszone są
o kontakt z osobą koordynującą wymianę naukową w danym oddziale, w celu
potwierdzenia, że jest możliwy wyjazd i udział w danym projekcie osoby z kierunku
innego niż lekarski.    
 
English Division Students!
 
Research Exchange is also available for you! Please contact Local Officer on Research
Exchange to get more information.
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl