polski english

O programie

 

SCOME zostało powołane w 1951 r. jako jeden z trzech pierwszych Programów Stałych Federacji. Od 60 lat koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwi±zań w nauczaniu medycyny. SCOMEdianie d±ż± do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania.

Program ten służy przede wszystkim tym studentom, którzy czuj± głód wiedzy. A my jeste¶my po to, aby ten głód zaspokoić! Zgodnie z t± ide± organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki. Szczególn± uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał „cze¶ć praktyczn±”. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas zajęć.

Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na ¶wiecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych. Poprzez dyskusję i wymianę do¶wiadczeń studenci z całego ¶wiata staraj± się dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne strony każdego modelu edukacji młodych medyków (tradycyjnego, Problem Based Learning, Evidence Based Learning oraz tzw. mieszanego) i znaleĽć jak najlepsze rozwi±zania. Dzięki tym do¶wiadczeniom studenci s± cennymi i kreatywnymi partnerami w rozmowach na temat programów nauczania zarówno dla władz swoich uczelni, jak i dla przedstawicieli władz decyduj±cych o systemie edukacji medycznej w poszczególnych państwach. W pracy Programu szczególny nacisk kładziemy na tzw. PBL (Problem Based Learning).

 

Więcej informacji na temat działalno¶ci programu SCOME w Oddziale ¦l±sk można uzyskać
od Koordynatora Lokalnego SCOME:

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME)

Klaudia Kosek

tel.: +48 788 319 942

e-mail: lome@slask.ifmsa.pl

 

Asystent Koordynatora Lokalnego ds. Edukacji Medycznej (LOME Asst)

Aleksandra Kasperowicz

tel.: +48 603 663 966

e-mail: a.kasperowicz7@gmail.com

 

 

 

*

11 maja 2015r. odbyĹ‚a siÄ™ na SUMie wiosenna edycja akcji Wampiriada. Wampiriada jest to akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzana w ramach Programu StaĹ‚ego ds. Promocji Zdrowia organizowana na naszej uczelni 2 razy do roku. DziaĹ‚alność odbywa sie przy wspóĹ‚udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz ..

*

W sobotÄ™ 9.05.2015 odbyĹ‚y siÄ™ Warsztaty PrzyszĹ‚oĹ›ciowe pod hasĹ‚em „PrzyszĹ‚ość w Twoich RÄ™kach” w Auli na Rokitnicy w Zabrzu.  Podczas wydarzenia studenci medycyny mieli okazjÄ™ zapoznać siÄ™ z warunkami staĹĽu podyplomowego oraz Lekarskiego Egzaminu KoĹ„cowego. WykĹ‚ad ten wygĹ‚osiĹ‚a pani Anna Markowicz z Komisji do spraw MĹ‚odych Lekarzy ..

*

Kochany Oddziale, Oto lista Członków Delegacji Oddziału ¦l±sk na 34. Zgromadzeniu Delegatów w Lublinie!   1. Piotr Bańka - Delegat Oddziału ¦l±sk   Sesja marketingowa: 2. Jankowski Mateusz 3. Zgardzińska Izabela   Sesja sekretarska: 4. Ole¶ Aleksandra   Sesja skarbnicza: 5. Goroszkiewicz Karolina   Sesja SCOPE: 6. Kamzela Barbara 7. Kołodkiewicz Marta   Sesja SCORE: 8. Bors Julia 9. Orzeł Izabela   Sesja SCOPH: 10. Jarosińska Agnieszka 11. Bugajski Maciej 12. GaĽdzik Maciej   Sesja ..

SCOPE/SCORE- Deadline!!!!!! Zostały ostatnie godziny na dostarczenie dokumentów papierowych na wymiany i wypełnienie kwestionariusza elektronicznego (SCOPE)! Jutro rano teczki w Katowicach i Zabrzu zostan± opróżnione- kto się spóĽni będzie musiał dostarczyć nam dokumenty do domu przed północ±. ..

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział ¦l±sk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl