polski english

O programie

 

SCOME zostało powołane w 1951 r. jako jeden z trzech pierwszych Programów Stałych Federacji. Od 60 lat koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. SCOMEdianie dążą do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania.

Program ten służy przede wszystkim tym studentom, którzy czują głód wiedzy. A my jesteśmy po to, aby ten głód zaspokoić! Zgodnie z tą ideą organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał „cześć praktyczną”. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas zajęć.

Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych. Poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń studenci z całego świata starają się dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne strony każdego modelu edukacji młodych medyków (tradycyjnego, Problem Based Learning, Evidence Based Learning oraz tzw. mieszanego) i znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Dzięki tym doświadczeniom studenci są cennymi i kreatywnymi partnerami w rozmowach na temat programów nauczania zarówno dla władz swoich uczelni, jak i dla przedstawicieli władz decydujących o systemie edukacji medycznej w poszczególnych państwach. W pracy Programu szczególny nacisk kładziemy na tzw. PBL (Problem Based Learning).

 

Więcej informacji na temat działalności programu SCOME w Oddziale Śląsk można uzyskać
od Koordynatora Lokalnego SCOME:

Małgorzata Polak

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME)

tel.: +48 518 454 650

e-mail: lome@slask.ifmsa.pl

 

*

11 maja 2015r. odbyła się na SUMie wiosenna edycja akcji Wampiriada. Wampiriada jest to akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzana w ramach Programu Stałego ds. Promocji Zdrowia organizowana na naszej uczelni 2 razy do roku. Działalność odbywa sie przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz ..

*

W sobotę 9.05.2015 odbyły się Warsztaty Przyszłościowe pod hasłem „Przyszłość w Twoich Rękach” w Auli na Rokitnicy w Zabrzu.  Podczas wydarzenia studenci medycyny mieli okazję zapoznać się z warunkami staĹźu podyplomowego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Wykład ten wygłosiła pani Anna Markowicz z Komisji do spraw Młodych Lekarzy ..

*

Kochany Oddziale, Oto lista Członków Delegacji Oddziału Śląsk na 34. Zgromadzeniu Delegatów w Lublinie!   1. Piotr Bańka - Delegat Oddziału Śląsk   Sesja marketingowa: 2. Jankowski Mateusz 3. Zgardzińska Izabela   Sesja sekretarska: 4. Oleś Aleksandra   Sesja skarbnicza: 5. Goroszkiewicz Karolina   Sesja SCOPE: 6. Kamzela Barbara 7. Kołodkiewicz Marta   Sesja SCORE: 8. Bors Julia 9. Orzeł Izabela   Sesja SCOPH: 10. Jarosińska Agnieszka 11. Bugajski Maciej 12. Gaździk Maciej   Sesja ..

SCOPE/SCORE- Deadline!!!!!! Zostały ostatnie godziny na dostarczenie dokumentów papierowych na wymiany i wypełnienie kwestionariusza elektronicznego (SCOPE)! Jutro rano teczki w Katowicach i Zabrzu zostaną opróżnione- kto się spóźni będzie musiał dostarczyć nam dokumenty do domu przed północą. ..

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl