polski english

Psychiatra też dla ludzi

"Psychiatria też dla ludzi" to nowy program w konwencji Peer Education skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Celem zajęć jest edukacja uczniów w zakresie profilaktyki chorób psychicznych, ich istoty oraz sposobów leczenia osób nimi dotkniętych, a co za tym idzie - wykształcenie postawy otwartości, akceptacji dla odmienności, wrażliwości oraz empatii. Podczas zajęć, które opierają się na omówieniu prezentacji multimedialnej, poruszamy problem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, nadużywania alkoholu, zaburzeń nerwicowych, a także zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia). Choć temat jest trudny i sporo wymagający od słuchacza, projekt nie tylko porządnie porządkuje wiedzę z psychiatrii, ale też realnie pomaga zacząć dialog w tej drażliwej jednak sprawie z naszymi młodszymi ziomkami!

 

Alicja Bielachowicz

Współkoordynator Lokalny projektu "Psychiatra też dla ludzi" - Katowice

Tel: 697336869  |  E-mail: alicjabielachowicz@gmail.com

 

Aleksander Suchodolski

Współkoordynator Lokalny projektu "Psychiatra też dla ludzi" - Zabrze

Tel: +48 501 191 741  |  E-mail: alex.suchodolski@gmail.com

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl