polski english

Warsztaty WDD

Warsztaty Diabetologiczne
z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2013
23 listopada 2013
Warsztaty Diabetologiczne 2013, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, stanowić będą ostatnie wydarzenie w trakcie obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Jednocześnie, pozwalają one na zrealizowanie jednego z podstawowych założeń naszego projektu – poprawy jakości terapii cukrzycy, poprzez przekazanie uczestnikom warsztatów rzeczowej i praktycznej wiedzy, którą będą mogli skutecznie zastosować w trakcie przyszłej pracy klinicznej.

 

Założenia:

1. Nie uczymy przyszłych diabetologów, ale przyszłych internistów, chirurgów i specjalistów wszelkich dziedzin medycyny, niezwiązanych bezpośrednio z diabetologią.
2. Musimy przekazać także podstawowe informacje na temat cukrzycy.
3. Uczymy poprzez praktykę.

 

Ramowy plan Warsztatów

• 10:00 – otwarcie Warsztatów Diabetologicznych, powitanie gości, uhonorowanie władz SUM niebieskimi przypinkami Światowego Dnia Cukrzycy (jako element obchodów WDD)
• 10:45 – wykład nr 1: "Leczenie w cukrzycy typu 1" (Zespół prof. dr. hab. n. med. J. Gumprechta)
• 11:15 – prezentacja partnera warsztatów
• 11:30 – wykład nr 2: "Leczenie w cukrzycy typu 2" (Zespół prof. dr. hab. n. med. J. Gumprechta)
• 12:00 – prezentacja partnera warsztatów
• 12:15 – wykład nr 3: "Zaburzenia metabolizmu glukozy w czasie ciąży – mechanizmy, diagnostyka
i leczenie" (prof. dr. hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska)

• 12:45 – przerwa kawowa, podział na grupy
• 13:10 – praca w grupach – przypadek nr 1*
• 13:40 – praca w grupach – przypadek nr 2*
• 14:10 – przerwa na lunch
• 15:00 – praca w grupach – przypadek nr 3*
• 15:30 – praca w grupach – przypadek nr 4*
• 16:00 – praca w grupach – przypadek nr 5*
• 16:30 – przerwa techniczna
• 16:40-17:00 – oficjalne zakończenie warsztatów

 


Część I warsztatów - teoretyczna jest otwarta dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy!


Część II warsztatów - praktyczna, będzie przeznaczona tylko dla osób, które zarejestrują się w poniższym formularzu i  zostaną wyłonione na drodze losowania. (Link wkrótce)

*- wyjaśnienie:
1. CZĘŚĆ PIERWSZA – wstęp teoretyczny w formie trzech 30-minutowych wykładów na temat
podstaw diabetologii, w których brać będą udział wspólnie wszyscy uczestnicy warsztatów (30 osób)
oraz zaproszeni goście.
2. CZĘŚĆ DRUGA – praktyczna, podczas której studenci zostaną podzieleni na sześć
pięcioosobowych grup, które pracować będą w osobnych salach nad specjalnie dobranymi
przypadkami klinicznymi, każdy z których obejmować będzie pewien szczególny aspekt opieki nad
chorym z cukrzycą. Proponowane zagadnienia to:
a. ostra hipoglikemia w warunkach pogotowia/izby przyjęć
b. kwasica ketonowa w warunkach pogotowia/izby przyjęć/oddziału chorób wewnętrznych
c. zdekompensowana cukrzyca w warunkach gabinetu POZ lub oddziału chorób
wewnętrznych – przede wszystkim pod kątem pokazania, jak w praktyce wygląda
prowadzenie pacjenta na intensywnej insulinoterapii i modyfikacja leczenia (wraz z analizą
profilu glikemii dobowej w formie wykresów, np. Accu-Chek SmartPix lub Accu-Chek
Compass)
d. ostre przyjęcie pacjenta z cukrzycą na oddział chirurgii, do zabiegu operacyjnego
w trybie pilnym – postępowanie przed-, śród- i pooperacyjne z punktu widzenia wyrównania
cukrzycy
e. zdekompensowany pacjent z licznymi powikłaniami cukrzycy w warunkach
oddziału chorób wewnętrznych – doraźne wyrównanie zaburzeń i dalsze postępowanie
(skierowanie do dalszego leczenia)

Praca nad poszczególnymi przypadkami klinicznymi przebiegać powinna według następującego schematu:
1. Wstęp teoretyczny (10 minut) – na temat praktycznego postępowania w omawianym przypadku,
np. w formie wcześniej nagranego filmu instruktażowego (ułatwi to przestrzeganie ram czasowych i
pozwoli ujednolicić informacje przekazywane w poszczególnych grupach), wraz z możliwością
zadawania pytań prowadzącemu lekarzowi
2. Samodzielna praca uczestników nad przygotowanym przypadkiem klinicznym (10 minut)
3. Podsumowanie (10 minut)
 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Śląsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl