Nasz zespół

Zarząd Oddziału w roku akademickim 2019/2020

 

Prezydent Oddziału – Martyna Moll (prezydent@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – Stanisław Anczyk (vpe@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) – Grzegorz Wąsowski (vpm@slask.ifmsa.pl)

Sekretarz Oddziału – Agnieszka Niemiec (sekretarz@slask.ifmsa.pl)

Skarbnik Oddziału – Karolina Zuber (skarbnik@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) – Michalina Perzanowska (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) – Barbara Lewicka (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych (LORE) – Barbara Lew (lore@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Joanna Barwińska (lpo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Aleksandra Kasperowicz (lome@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) – Katarzyna Zięba (lora@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Barbara Mac (lorp@slask.ifmsa.pl)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) – Wiktoria Balcerzak (kro@slask.ifmsa.pl)

Delegat Oddziału – Martyna Moll (delegat@slask.ifmsa.pl)

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.