O naszym zespole

Zarząd Oddziału w roku akademickim 2021/2022

 

Prezydent Oddziału – Wiktoria Nowak (prezydent@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. Marketingu (VPE LC) – Jakub Mordarski (vpe@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. Zasobów Ludzkich (VPM LC) – Karol Demel (vpm@slask.ifmsa.pl)

Sekretarz Oddziału – Justyna Chudy (sekretarz@slask.ifmsa.pl)

Skarbnik Oddziału – Katarzyna Oberska (skarbnik@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) – Patrycja Rozwadowska (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) – Barbara Lewicka (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) – Aleksandra Gralec (lore@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Zuzanna Niemiec (lpo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Natalia Kardas (lome@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) – Iga Machała (lora@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Agnieszka Wiśniewska (lorp@slask.ifmsa.pl)

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) – Mikołaj Patalong, Agnieszka Niemiec, Julia Stachowiak (kro@slask.ifmsa.pl)

Delegat Oddziału – Zuzanna Niemiec (delegat@slask.ifmsa.pl)

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.