O naszym zespole

Zarząd Oddziału w roku akademickim 2020/2021

 

Prezydent Oddziału – Julia Stachowiak (prezydent@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. Marketingu (VPE LC) – Jakub Mordarski (vpe@slask.ifmsa.pl)

Wiceprezydent Oddziału ds. Zasobów Ludzkich (VPM LC) – Karol Demel (vpm@slask.ifmsa.pl)

Sekretarz Oddziału – Agnieszka Niemiec (sekretarz@slask.ifmsa.pl)

Skarbnik Oddziału – Joanna Barwińska (skarbnik@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) – Michalina Perzanowska (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) – Barbara Lewicka (leo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Wymian Naukowych (LORE) – Barbara Lew (lore@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Mikołaj Patalong (lpo@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) – Katarzyna Winiarska (lome@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) – Alicja Olejnik (lora@slask.ifmsa.pl)

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) – Agnieszka Ronczoszek (lorp@slask.ifmsa.pl)

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) – Wiktoria Balcerzak, Martyna Moll, Katarzyna Zięba (kro@slask.ifmsa.pl)

Delegat Oddziału – Julia Stachowiak (delegat@slask.ifmsa.pl)

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.