20.11

Piątek

19:00

Królewska Akcja

Joanna Barwińska

Akcja mająca na celu przeprowadzenie badań profilaktycznych oraz edukację prozdrowotną osób w klubie Królestwo. W ramach akcji przeprowadzaliśmy pomiary glikemii i ciśnienia, a także edukowaliśmy na temat mental healt oraz antitobacco, pierwszej pomocy oraz  profilaktyki nowotwórów.

"Królestwo" Katowice