Akcje

20.11

Piątek

19:00
Królewska Akcja

Akcja mająca na celu przeprowadzenie badań profilaktycznych oraz edukację prozdrowotną osób w klubie Królestwo. W ramach akcji przeprowadzaliśmy pomiary glikemii i ciśnienia, a także edukowaliśmy na temat mental healt oraz antitobacco, pierwszej pomocy oraz  profilaktyki nowotwórów.

11.05

Poniedziałek

18:00
Tramwaj zwany pożądaniem

Akcja online składająca się z 2 treningów prowadzonych przez trenerów Smart Gym oraz webinaru nt. HIV, AIDS oraz kulisów akcji. Trening mięśni brzucha ze Smart Gym - 18.05.2020, godz. 17:00 Aktywny stretching ze Smart Gym - 20.05.2020, godz. 17:00 Webinar z Alicją Olejnik - 24.05.2020, godz. 18:00

23.03

Poniedziałek

00:00
#qualitycoronatime

Akcja mająca na celu wzbgacenie i urozmaicenie czasu pandemii obserwatorom fanpage'a IFMSA-Poland Oddział Śląsk poprzez publikację różnorodnej treści o tematyce edukacyjno - kulturalnej.

19.03

Czwartek

09:30
Szpital Pluszowego Misia

W dniu 19.03.2020 miała odbyć się akcja w Przedszkolu im. ,,Przyjaciół Bajek'', 42-580 Wojkowice przy ul. Sobieskiego. W akcji miało wziąć udział 3 edukatorów oraz około 75 dzieci. Z powodu rozporządzeń w związku z panującym wirusem i w trosce o nasze zdrowie musieliśmy odwołać akcje. Zajęcia w danym przedszkolu odbędą się tak szybko jak pozwoli nam na to nasze zdrowie oraz rozporządzenia wznawiające lekcje. 

19.03

Czwartek

09:30
Lekcja kontra infekcja

Akcja lekcja kontra infekcja z dnia 19.03.2020 Akcja nie odbyła się ze względu na stan epidemiczny   

17.03

Wtorek

12:00
Szpital Pluszowego Misia Zabrze

W dniu 17.03.2020r. miała odbyć się akcja w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi nr 28 im.Janoscha w Zabrzu. Akcja musiała zostać odwołana z powodu zamknięcia przedszkoli i odłoszenia pandemii.  

17.03

Wtorek

12:00
Lekcja kontra infekcja

Akcja lekcja kontra infekcja z dnia 17.03.2020 Akcja nie odbyła się ze względu stanu epidemicznego   

14.03

Sobota

11:00
SuperMed-marzec 2020

Comiesięczna akcja mająca na celu przeprowadzenie badań profilaktycznych oraz edukację prozdrowotną klientów DH Supersam. W ramach akcji przeprowadzaliśmy pomiary ciśnienia, BMI a także edukowaliśmy  profilaktyki przeciwnowotworowej piersi i jąder oraz edukacje dot mental Health.  [akcja odwołana z powodu pandemii COVID-19]

13.03

Piątek

10:00
III Śląska Konferencja Transplantologiczna

Kolejna edycja konferencji mająca na celu edukacje społeczeństwa w zakresie transplantologii oraz podniesienie świadomości społecznej wraz z promocją transplantacji i dziedzin pokrewnych. [wydarzenie odwołane z powodu pandemii COVID-19]

13.03

Piątek

10:00
I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana

Akcja promocji krwiodawstwa i poboru krwi wśród studentów SUM organizowana na 3 wydziałach we współpracy z RCKiK i Rektoratem. 

11.03

Środa

09:00
Lekcja kontra infekcja

Akcja lekcja kontra infekcja  Akcja się nie odbyła ze względu na stan epidemiczny  mialo wziąć udział 50 dzieci w wieku 5/6 lat 

11.03

Środa

09:00
Szpital Pluszowego Misia

Dnia 11.03.2020 miała odbyć się akcja w MP nr 17 w Katowicach.  W akcji miało wziąć udział 50 dzieci w wieku 5/6 lat. Ze względu na wejście rozporządzenia byliśmy zmuszeni do odwołania akcji. Akcja się odbędzie tak szybko jak tylko pozwoli nam nasze zdrowie i rozporządzenia o wznowieniu zajęć.

11.03

Środa

08:55
AntiTobacco

W dniu 11 marca 2020 roku odbyła się akcja programu Antitobacco w szkole podstawowej nr 37 w Katowicach. W akcji udział wzieła dwójka edukatorów, którzy spotkali się z dwiema klasami 6 oraz dwiema 7, rozmawiając z uczniami na temat uzależnienia nikotynowego.

11.03

Środa

08:00
Psychiatria też dla ludzi

"Psychiatria też dla ludzi" to program edukacji rówieśniczej dotyczący fizjologii stresu, profilaktyki zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie. Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

10.03

Wtorek

16:00
Dajmy radość

7 akcja projektu Dajmy radość w roku akademickim 2019/2020. Jej celem jest organizacja gier i zabaw dla dzieci z domów dziecka i świetlic. Przeprowadzona w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju. Akcja cykliczna, mała (spełnia jedno krytuerium -e- akcja w plenerze), odbyła się w Domu Aniołów Stróżów przy ulicy Gliwickiej 148, 40-857 Katowice. Przeprowadzona została dnia 10.03.2020r. i trwała jedną godzinę od 16:00 do 17:00. Brało w niej udział dwoje wolontariuszy.  W trakcie spotkania wykonywaliśmy z dziećmi kolorowanki. 

09.03

Poniedziałek

16:00
Edukacja Smart Gym Roździeńskiego

Edukujemy o samobadaniach na siłowni :D

09.03

Poniedziałek

09:30
Lekcja kontra infekcja

Akcja lekcja kontra infekcja W akcji brało udział 3 edukatorów.

09.03

Poniedziałek

09:30
Szpital Pluszowego Misia

Dnia 09.03.2020 odbyła się akcja w Przedszkolu im. ,,Przyjaciół Bajek'', 42-580 Wojkowice przy ul. Żrałków 1. W akcji wzięło udział 3 edukatorów i 42 dzieci. 

06.03

Piątek

09:45
ProfiRAKtyka

W dniu 6.03 o godzinie 9:45 odbyła się jedna godzina lekcyjna edukacyjna na temat profiraktyki nowotworów.

04.03

Środa

17:00
zaszczep wiedzę

akcja edukacji o szczepieniach w szkole rodzenia w Mikołowie