10.03

Wtorek

16:00

Dajmy radość

Martyna Rysiak

7 akcja projektu Dajmy radość w roku akademickim 2019/2020. Jej celem jest organizacja gier i zabaw dla dzieci z domów dziecka i świetlic. Przeprowadzona w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju. Akcja cykliczna, mała (spełnia jedno krytuerium -e- akcja w plenerze), odbyła się w Domu Aniołów Stróżów przy ulicy Gliwickiej 148, 40-857 Katowice. Przeprowadzona została dnia 10.03.2020r. i trwała jedną godzinę od 16:00 do 17:00. Brało w niej udział dwoje wolontariuszy.  W trakcie spotkania wykonywaliśmy z dziećmi kolorowanki. Dom Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Gliwicka 148, 40-857 Katowice