27.03

Sobota

16:00

Co dwie głowy to nie jedna

Zuzanna Niemiec

W ramach projektu „Co dwie głowy to nie jedna” poprowadzone zostały korepetycje z chemii. Zajęcia odbyły się we współpracy z Domem Aniołów Stróżów w Katowicach, dnia 27.03.2021 w godzinach 16.00 – 17.00. Lekcja przeprowadzona za pomocą platformy Zoom.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
ul. Gliwicka 148
40-857 Katowice Załęże