31.03

Środa

09:50

ProfiRAKtyka

Katarzyna Oberska

W ramach projektu „ProfiRAKtyka” przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne promujące szeroko pojętą profilaktykę i prewencję nowotworów. Uczniom przybliżony został Europejski Kodeks Walki z Rakiem, czyli 12 prostych zasad, które stosowane pozwolą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Wytłumaczone zostały również rodzaje profilaktyki – wczesna, pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa. Lekcje odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, dnia 31.03.2021r. w godzinach: 9:50 - 10:35, 10:50 - 11:35, 11:45 - 12:30, 12:40 - 13:25 (4 godziny lekcyjne). Zajęcia zostały przeprowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

ul. F. Pachla 16, 34-120 Andrychów