31.03

Środa

15:15

Co dwie głowy to nie jedna

Zuzanna Niemiec

W ramach projektu „Co dwie głowy to nie jedna” przeprowadzone zostały korepetycje z języka angielskiego. Zajęcia odbyły się we współpracy z Domem Aniołów Stróżów w Katowicach, dnia 31.03.2021 w godzinach 15.15 – 16.00. Lekcja przeprowadzona za pomocą platformy Messenger.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
ul. Gliwicka 148
40-857 Katowice Załęże