01.04

Czwartek

17:00

Co dwie głowy to nie jedna

Zuzanna Niemiec

W ramach projektu „Co dwie głowy to nie jedna” przeprowadzone zostały korepetycje z języka angielskiego. Zajęcia odbyły się we współpracy z Domem Aniołów Stróżów w Katowicach, dnia 1.04.2021 w godzinach 17.00 – 18.00. Lekcja przeprowadzona za pomocą platformy Messenger.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
ul. Gliwicka 148
40-857 Katowice Załęże