01.12

Środa

19:00

Szkolenie - autoprezentacja dla edukatorów

Zuzanna Niemiec

Trening umiejętności miękkich z tematyki autoprezentacji skierowany do edukatorów i edukatorek Oddziału Śląsk. Szkolenie skupiało się przede wszytskim na tym w jaki sposób prowadzić zajęcia Peer Education oraz radzić sobie z powszechnymi problemami. Omówione zostały też podstawowe skłądowe i zasady przedstawiania samego siebie, kreowania wizeunku i promowania własnej marki.

Śląski Uniwersytat Medyczny w Katowicach
platforma Microsoft Teams