08.12

Środa

20:00

Szkolenie z rozliczania akcji dla KLP

Mikołaj Patalong

W dniu 8 grudnia 2021 roku przeprowadzono szkolenie dla Koordynatorów Lokalnych Projektu z zakresu wprowadzania akcji do systemu.

Microsoft Teams