30.04

Wtorek

09:00

Festiwal Demokracji

Agnieszka Suszek

W dniu 30 kwietnia w godzinach 9.00-16.00 nasi wilontariusze wzięli udział w 'Festiwalu Demokracji' organizowanym przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Podczas wydarzenia uruchomiliśmy nasze stanowisko, na którym odwiedzające osoby miały okazję skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych (pomiar glikemii, ciśnienia, saturacji) oraz zasięgnąć porad zdrowotnych.

W akcji brało udział dwóch wolontariuszy.

Urząd Marszałkowski w Katoiwcach

sala Sejmiku Śląskiego przy ul. Ligonia 46