14.05

Wtorek

09:45

(Za)bieganie

Anna Matusik

W ramach projektu "(Za)bieganie" zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej i aktywności ruchowej.Zostały przeprowadzone w nowej formie- zajęcia na świeżym powietrzu. Lekcje były przeprowadzone w Przedszkolu nr 51 w Rybniku w godzinach 9.45-12.45 (4 lekcje). Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak ważna jest aktywność fizyczna dla naszego zdrowia, o dużej dostępności formy ruchu jaką jest bieganie oraz różnych form gier i zabaw związanych z tą aktywnością. Składały się one z pogadanki, a następnie zajęć ruchowych na dworze. Zajęcia zostały przeprowadzone stacjonarnie. 

Przedszkole nr 51 Rybnik, Świerklańska 42, 44-200